بالابر-اتوماتیک-سمند

B-A-S

تنظیم-آینه-سمند

T-A-S

صندوق-پران-سمند

SP-S

مجموعه-کلیدتیبا

Tiba Switch

بالابر-معمولی-سمند

B-M-S

تنظیم-صندلی-پارس

T-S-P

فلاشر-سمند

F-S

تبدیل-سوخت-سمند

T-S-S

بالابر-اتوماتیک-پارس

Sh-B-A-P

قطع-کن-سمند

GH-S

تنظیم-آینه-پارس

T-A-P

بالابر-معمولی-پارس

Sh-B-M-P

گرمگن-عقب-سمند

GH-A-S