الوند سپهر پارسیان تولید کننده انواع بلندگو

بلندگو طاقچه پارس

T-Pars

بلندگو درب عقب 206

RD206

توییتر وات پایین

TwattD

بلندگو طاقچه سمند

T-Samand

بلندگو درب جلو سمند

FDsamand

بلندگو درب جلو 206

FD206

توییتر وات بالا

TwattU